works manager

įmonės vadovas statusas T sritis profesijos apibrėžtis Asmuo, kuris rūpinasi įmonės produkcijos gamyba, gaminamų produktų ir gaminių kokybe, naujų technologijų įdiegimu, sudaro darbuotojams sveikas ir saugias darbo sąlygas, rūpinasi kitais įmonės reikalais. atitikmenys: angl. factory manager; plant manager; works manager pranc. chef d'établissement, m; directeur d'usine, m šaltinis Vadovai ir vadybininkai : trikalbis [lietuvių-anglų-prancūzų] aiškinamasis žodynėlis : 217 terminų / [Lietuvos darbo rinkos mokymo tarnyba ; parengė Danguolė Andriuškevičienė, Algirdas Tamulevičius, Vytautas Valiukėnas]. – Vilnius : Lietuvos darbo rinkos mokymo tarnyba, 2006

Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas). 2015.

Look at other dictionaries:

  • works manager — ➔ manager * * * works manager UK US noun [C] WORKPLACE ► a person who is in charge of a factory: »He is a works manager for a plastic moulding company …   Financial and business terms

  • works manager — įmonės direktorius statusas T sritis profesijos apibrėžtis Asmuo, paskirstantis įmonės personalo pareigas, prižiūrintis rinkodarą, gamybą ir administravimą. atitikmenys: angl. chief general manager; general manager; managing director; plant… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • works manager — HR the person in charge of a factory, plant, or area of operations in a manufacturing company. A works manager is usually a general manager, with responsibility not just for the manufacturing operation but also for personnel, finance, marketing,… …   The ultimate business dictionary

  • works manager — vyriausiasis gamyklos inžinierius statusas T sritis profesijos apibrėžtis Asmuo, kuris rūpinasi gamyklos produkcijos gamyba, produktų ir gaminių kokybe, prižiūri mašinų ir įrangos eksploatavimą, bandymus ir organizuoja techninę jų priežiūrą,… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • works manager — gamyklos direktorius statusas T sritis profesijos apibrėžtis Asmuo, kuris rūpinasi gamyklos produkcijos gamyba, gaminamų produktų ir gaminių kokybe, numato gamybos plėtros gaires, sudaro darbuotojams sveikas ir saugias darbo sąlygas, rūpinasi… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • works manager — vyriausiasis gamyklos inžinierius statusas T sritis profesijos apibrėžtis Inžinierius, kuris rūpinasi gamyklos produkcijos gamyba, produktų ir gaminių kokybe, prižiūri mašinų ir įrangos eksploatavimą, bandymus ir organizuoja jų techninę priežiūrą …   Inžinieriai, technikai ir technologai. Trikalbis aiškinamasis žodynėlis

  • works manager — / wɜ:ks ˌmænɪdʒə/ noun a person in charge of a works …   Dictionary of banking and finance

  • works manager — noun : an official in a manufacturing company who is usually the head of the production departments …   Useful english dictionary

  • manager — A medium level participant established according to final take. Bloomberg Financial Dictionary * * * manager man‧ag‧er [ˈmænɪdʒə ǁ ər] noun [countable] JOBS someone whose job is to manage all or part of a company or organization, or a particular… …   Financial and business terms

  • works — [wɜːks ǁ wɜːrks] noun [plural] 1. old fashioned MANUFACTURING a building or group of buildings in which goods are produced in large quantities or an industrial process happens: • The brick works closed last year. 2. the activity involved in doing …   Financial and business terms

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.